Oferta

 • Kompleksowa budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych, pełen przekrój średnic.
 • Modernizację sieci ciepłowniczych.
 • Usuwanie awarii sieci ciepłowniczych w rurach tradycyjnych i preizolowanych.
 • Kompleksowa budowa i montaż węzłów cieplnych.
 • Odbiory UDT.
 • Budowa sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych i gazowych.
 • Budowa inżynieryjnych obiektów budowlanych.
 • Współpraca z biurami projektowymi w zakresie sieci i instalacji sanitarnych.
 • Rozruchy, odbiory techniczne.
 • Nadzór.
 • Specjalistyczne prace spawalnicze.
 • Specjalistyczne prace inżynieryjne.
 • Prace ziemne i odtworzeniowe po zakończonych robotach tj. budowa dróg, terenów zielonych.